Enne väljasõitu kontrolli:

Treileri kaal ei tohi ületada tüübivastavuse tunnistuse järgset kandevõimet. Treileri täismass ei tohi ületada vedavale autole valmistajatehase poolt ettenähtud piiranguid. Selliste piirangute puudumisel tohib auto haakes kasutada piduriteta treilerit täismassiga kuni 50% vedava auto täismassist, kuid mitte üle 3500 kg. Piduritega treileri täismass ei tohi olla suurem kui vedava auto täismass.

Ohutut liiklemist!